Schale „Pon Pom“ aus Steinzeug
Preis 19,- €
Teetasse „Daisy“ aus Steinzeug
Preis 22,- €
Kaffeetasse „Pon Pom“ aus Steinzeug
Preis 16,- €
Kleiner Teller „Daisy“ aus Steinzeug
Preis 16,- €